Phân bón hữu cơ l(x) dạng phân bón có nguồn gốc đa dạng, chủ yếu được chia th(x)nh 5 nhóm ch(x)nh: nhóm nguồn gốc từ động v(x)t, nhóm nguồn gốc từ thực v(x)t, nhóm vi sinh v(x)t, nhóm sinh v(x)t biển, nhóm hỗn hợp. Việc s(x) dụng phân bón hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp sẽ l(x)m tăng độ phì nhiêu của đất, cải tạo đất hiệu quả, trả lại cho đất lượng lượng hữu cơ đã bị mất.
Cải tạo: Phân bón hữu cơ có công dụng rất tốt trong việc cải tạo đất trồng, đặc biệt đối với đất cát, đất bạc m(x)u. Phân hữu cơ tác động mạnh đến cấu trúc đất, cải thiện các t(x)nh chất lý, hóa, sinh học của đất ng(x)y c(x)ng trở nên tốt hơn. Ch(x)nh vì thế tăng cường s(x) dụng phân bón hữu cơ l(x) cách quan trọng để cải tạo đất sản xuất nông nghiệp nói chung của nước ta.
Cơ sở chúng tôi đang phân phối nguồn h(x)ng bột cá l(x)m phân bón hữu cơ, giá cả phải chăng, cung cấp to(x)n quốc, số lượng từ 5 tấn đến 10 tấn. Hộ nông trại hay công ty có nhu cầu xin liên hệ 0937392133 Ms. Hằng hay email hangtran078@gmail.com.