Cơ sở chúng tôi chuyên cung cấp các giống chuối cấy mô như chuối cau, chuối tr(x) bột, chuối sứ, chuối Nam Mỹ ( năng suất 1 buồng l(x) 35-40kg), chuối Xiêm (Chuối tây, Chuối Sứ) ( năng suất 1 buồng 30kg), Chuối Tr(x) Bột...
Với khả năng nhân nhanh các giống chuối trên qui mô công nghiệp bằng công nghệ tế b(x)o thực v(x)t, tạo ra một lượng lớn cây giống có phẩm chất ưu tú, năng xuất cao nhằm đáp ứng nhu cầu trồng chuối cho nông dân v(x) các doanh nghiệp.
Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937 392 133 ( Ms.Hang)