falta-me só 280
repetidos
1, 25, 92, 93, 141, 174, 184, 185, 186, 242, 260, 289, 293, 341.